WE|DO Widget verze 5 - v IFRAME

Bylo vybráno místo (ID )

IFRAME má atribut src nastaven na https://widget.wedo.cz/v5/widget-content?selectMode=postMessage

Parametry tedy jsou:

Napojení výsledku pak ve stránce řeší tento fragment javascriptu:

<script>
  window.addEventListener("message", (event) => {
    document.getElementById('selected-id').value = event.data.selectedID;
    document.getElementById('selected-label').innerText = event.data.selectedName;
  }, false);
</script>