ONE Widget verze 5

Widget slouží k výběru výdejního místa v nákupním košíku e-shopu. Zákazník si na mapě snadno a pohodlně vybere nejbližší výdejní místo ONE POINT nebo výdejní box ONE BOX. Grafická podoba widgetu je totožná s webovými stránkami ONE.

Widget je možné používat dvěma způsoby:


Využití widgetu pomocí přesměrování

Prvním způsobem využití výběru výdejního místa je přesměrování (automatické, či vyvolané zákazníkem eshopu).
Při tomto využití widgetu je nutné definovat v url parametry (při vkládání url adres do parametrů mějte na paměti, že je potřeba dodržet escape konvence speciálních znaků v URL):

Dále je možné v url definovat volitelné parametry:

Příklad URL:
https://widget.wedo.cz/v5/widget-content?cancelUrl=https%3A%2F%2Fwidget.wedo.cz%2Fv5%2F&selectMode=redirect&selectTarget=https%3A%2F%2Fwidget.wedo.cz%2Fv5%2F%3Fselected%3D

Toto je příklad uživatelem vyvolaného přesměrování.Využití widgetu použitím elementu <iframe>

Tímto způsobem využití integrujete widget přímo do Vašeho objednávkového formuláře. Při tomto využití je nutné definovat v url následujicí parametry:

Dále je možné v url definovat volitelné parametry:

Příklad widgetu za použití iframe:
<iframe src="https://widget.wedo.cz/v5/widget-content?selectMode=postMessage" width="1200" height="700"></iframe>

Následně je nutné na stránku do které widget vkládáte vložit script, který bude zpracovávát výsledky z odeslané z widgetu (tento script slouží pouze jako příklad, každý eshop musí zpracovat svůj vlastní script pro integraci do košíku):

<script>
window.addEventListener("message", (e) => {
document.querySelector("span#example-output").innerHTML = e.data.selectedName + " - " + e.data.selectedID; });
</script>

Efekt výše uvedeného kódu:

Vybráno výdejní místo: -